Jan Huitema - Erik Back - KR8 Consultancy

Erik Back heeft veel kennis van mijn sector, de landbouw. Erik weet dit op een uitstekende manier uit te dragen en weet tevens de verbinding te leggen met andere sectoren zoals de industrie, recreatie en natuur. Met betrekking tot de laatst genoemde is hij instaat geweest om in Overijssel de kloof tussen de landbouw en de natuur te verkleinen!