Mensen de ruimte geven

Verkennen, verbinden, verwezenlijken
Erik Back - KR8 Consultancy

Mensen de ruimte geven, in alle vrijheid met elkaar in gesprek gaan en aanvoelen wat de situatie is, dat is van belang voor een goede analyse. Als we dat in beeld hebben, maken we een plan van aanpak en een advies om te komen tot een project!

Verkennen, verbinden en verwezenlijken, dat is wat we doen!

KR8 Consultancy verwezenlijkt, plant en bedenkt. Met aandacht voor mensen en daadkracht wordt uw plan werkelijkheid!

De kracht van KR8 Consultancy

Voor elke uitdaging een passende aanpak!

Projecten

Erik Back - KR8 Consultancy

Mineral Valley

In 2030 is Twente toonaangevend op het gebied van bodemoptimalisering en mestverwerking. Dat is de doelstelling van Mineral Valley, een initiatief van de 14 samenwerkende gemeenten in Twente. KR8 Consultancy heeft de opdracht gekregen de kernorganisatie samen te stellen.

Erik Back - KR8 Consultancy

AOC de Groene Welle

Bouwen aan een krachtige agrarische sector door middel van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De eerste stap op weg voor de jonge generatie om op een eigentijdse wijze te starten met het runnen van een agrarische onderneming. KR8 Consultancy hlept AOC de Groene Welle op weg!

Erik Back - KR8 Consultancy

Airport Twente

Airport Twente is al jaren onderwerp van gesprek. Hoe gaat de provincie de ruimte van het voormalige militaire vliegveld benutten. KR8 Consultancy is gevraagd om als kwartiermaker de belangen die er spelen in kaart te brengen en een helder advies uit te brengen.

Erik Back - KR8 Consultancy

Foodmakers.tv

Foodmakers.tv is een krachtig nieuw medium voor de agri- en foodsector en voor de kritische consument die meer wil weten over de herkomst van zijn voedsel. KR8 Consultancy staat aan de basis van dit vernieuwende concept dat de agrarische sector op de kaart zet!

Erik Back - KR8 Consultancy

Springendal – de Mosbeek

Springendal - Dal van de Mosbeek is een zeer gevarieerd natuurgebied dat in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland ligt. Kenmerkend voor dit gebied is het oude kleinschalige cultuurlandschap in de dalen dat afgewisseld wordt met heide, bos en beekjes.

Erik Back - KR8 Consultancy

Engbertsdijksvenen

Engbertsdijksvenen is een uniek natuurgebied van 1000 ha groot. Het ligt aan de grens met Duitsland en strekt zich uit over de gemeentegrenzen van de gemeenten Twenterand, Ommen-Hardenberg en Tubbergen. Kenmerkend voor dit gebied is dat er nog een actieve hoogveenkern aanwezig is.

Opdrachtgevers