Erik Back - KR8 Consultancy

Mineral Valley

In 2016 is door de gemeenten Hof van Twente, Dinkelland, Tubbergen en Twenterand het onderwerp Mest & Bodem bij de samenwerkende 14 Twentse gemeenten op de agenda gezet. Hieruit is in de loop van 2016 met de sector het werkplan “Mineral Valley Twente” ontstaan.

Onze ambitie: “In de loop van 2030 is Twente in Europa toonaangevend op het gebied van bodemoptimalisering en mestverwerking. Er is een nieuwe economie ontstaan met honderden arbeidsplaatsen en een duurzame Twentse agrarische sector, die vooroploopt in het circulair maken van agrarische grondstoffen.

KR8 Consultancy heeft de opdracht gekregen de kernorganisatie voor dit project samen te stellen en uitvoering te geven aan dit ambitieuze project! Deze kernorganisatie bestaat uit:

  • de kwartiermaker – onderhoudt een relevant netwerk van contacten van belang voor de regio, provincies en Rijk (lobby voor en ambassadeur van het netwerk)
  • projectleider – dagelijkse leiding over uitvoering van het programma en projecten. Ondersteuning projecten en communicatie

Vanaf april 2017 geeft KR8 Consultancy invulling en uitvoering aan dit mooie programma.