Erik Back - KR8 Consultancy

Airport Twente

Airport Twente is al jarenlang onderwerp van gesprek. Wat wordt er met het voormalig militair vliegveld gedaan? Hoe gaat de provincie deze ruimte benutten? In het najaar van 2016 is er besloten een Commissie Ruimtelijke Ordening Airport Twente in het leven te roepen. KR8 Consultancy is gevraagd als kwartiermaker op te treden.

Wij gaan aan de slag met het voeren van gesprekken met de betrokkenen om inzicht te krijgen in de belangen die daar spelen. Uiteindelijk brengen we een helder advies uit met een voorstel voor de samenstelling van de commissie Ruimtelijke Ordening!